Tuesday, 18 July 2017

Dinkin mata kala-kala

Wannan wani kalar din kin matan zamani kenan.

No comments:

Post a Comment