Sunday, 23 July 2017

Wannan rubutun hannu ne?

Wannan hoton rubutun suratuna Nas ce a nan sama wanda rubutun yayi matukar kyau, kuma hakan yasa mutane ke tababar cewa anya da hannu akayi wannan rubutun kuwa?.

No comments:

Post a Comment