Saturday, 22 July 2017

Zaka iya yin wannan aikin?: Yana wankewa dorinar ruwa baki

Hmmmm wanan aiki sai dai turawan iyayen kasada, masu neman suna.

No comments:

Post a Comment