Thursday, 26 October 2017

Ta yaya za'a fitar da wannan motar daga inda take?

Wannan zai iya fita da motarshi kuwa? ko saidai ya jira a gama aikin ko kuwa a cike ramin ya fita sannan a sake kwashe kasar?

No comments:

Post a Comment