Monday, 15 October 2018

Duba wannan rubutun

Wannan wani rubutune da wani bawan Allah yayi da ya dauki hankula.


No comments:

Post a Comment